Uzaktan eğitim sistemi ile etkinliğinizi arttırın

Farklı tehlike sınıflarına özel hazırlanmış uzaktan eğitim sunumları ile çalışanlarınızın iş sağlığı ve güvenliği etkinliğini sürekli izleyebilir ve geliştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Odoo • Image and Text

İSG Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

İşyeri temizliği ve düzeni,

İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,


Odoo • Text and Image

İSG Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri,

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

İlkyardım,

Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,


Odoo • Image and Text

İSG Teknik Konular

Kimyasal risk etmenleri,

Fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

Ergonomik risk etmenleri,

Elle kaldırma ve taşıma,

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

Ekranlı araçlarla çalışma,

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

Güvenlik ve sağlık işaretleri,

Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

Tahliye ve kurtarma,


Odoo • Text and Image

İSG Diğer Konular

Yüksekte çalışma

Kapalı ortamlarda çalışma

Radyasyon Riskleri ve Önlemleri

Kaynakla Çalışma

özel risk taşıyan ekipman ile çalışma

kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri

Makine ve Tezgahlar

İşletmelerdeki genel riskler

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Güvenli Sürüş

Atıklar

İş makinelerinde güvenlik

Kaldırma taşıma yükleme istifleme

Korunma Politikaları

Ramak Kala

Risk değerlendirme (Mavi Yaka)

Risk Değerlendirme (Beyaz Yaka)

Tünel işlerinde isg

Forklift kullanımında güvenlik

Sapancı Eğitimi

Vinç ve sapanların kullanımı

Acil durumlar ve alınacak önlemler

Yangın söndürme cihazları kullanımı